मराठवाड्यात एकूण किती तालुके आहेत?www.marathihelp.com

मराठवाड्यातील काही भागात गेल्या तीन दिवसांपासून पाऊस होत असला तरी, अद्यापही विभागातील ७६पैकी तब्बल २६ तालुके कोरडेच आहेत.

solved 5
General Knowledge Tuesday 14th Mar 2023 : 11:00 ( 11 months ago) 5 Answer 23986 +22