महाराष्ट्राचे सामाजिक न्याय मंत्री कोण आहेत?www.marathihelp.com

मंत्रालयाचे नेतृत्व कॅबिनेट स्तरावरील मंत्री करतात. एकनाथ शिंदे हे सध्या सामाजिक न्याय मंत्री आहेत. आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री

solved 5
सामाजिक Monday 20th Mar 2023 : 13:44 ( 1 year ago) 5 Answer 113453 +22