शहराचा उद्देश काय आहे?www.marathihelp.com

"कार्यात्मक व्याख्या" नुसार, शहर केवळ आकाराने ओळखले जात नाही, तर मोठ्या राजकीय संदर्भात ते बजावत असलेल्या भूमिकेद्वारे देखील ओळखले जाते. शहरे त्यांच्या आजूबाजूच्या मोठ्या क्षेत्रांसाठी प्रशासकीय, व्यावसायिक, धार्मिक आणि सांस्कृतिक केंद्र म्हणून काम करतात.

solved 5
General Knowledge Tuesday 21st Mar 2023 : 15:31 ( 1 year ago) 5 Answer 129840 +22