शाश्वत व्यवसायाचे तीन स्तंभ कोणते आहेत?www.marathihelp.com

आर्थिक व्यवहार्यता, पर्यावरण संरक्षण आणि सामाजिक समता .

solved 5
व्यवसाय Monday 20th Mar 2023 : 17:28 ( 1 year ago) 5 Answer 119231 +22