शेतकरी काय वापरतो?www.marathihelp.com

शेतकरी म्हणजे शेतीमध्ये गुंतलेली, अन्न किंवा कच्च्या मालासाठी सजीवांचे संगोपन करणारी व्यक्ती. हा शब्द सामान्यतः अशा लोकांना लागू होतो जे शेतातील पिके, फळबागा, द्राक्षमळे, कुक्कुटपालन किंवा इतर पशुधन वाढवण्याचे काही संयोजन करतात. शेतकरी शेतजमिनीचा मालक असू शकतो किंवा इतरांच्या मालकीच्या जमिनीवर मजूर म्हणून काम करू शकतो.

solved 5
General Knowledge Monday 20th Mar 2023 : 15:18 ( 1 year ago) 5 Answer 115757 +22