संशोधन हे अन्वेषणात्मक आणि वर्णनात्मक दोन्ही असू शकते का?www.marathihelp.com

लोक सहसा शोधात्मक संशोधन आणि वर्णनात्मक संशोधन एकत्र करतात, परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे की ते वेगळे आहेत .

solved 5
वैज्ञानिक Saturday 18th Mar 2023 : 09:43 ( 11 months ago) 5 Answer 91467 +22