सर्वात कमी लोकसंख्येचे राज्य कोणते?www.marathihelp.com

सिक्कीम आहे. 2011 च्या जनगणनेनुसार सिक्कीमची लोकसंख्या सर्वात कमी म्हणजे 6,10,577 आहे.

solved 5
General Knowledge Tuesday 14th Mar 2023 : 11:09 ( 1 year ago) 5 Answer 24343 +22