भारतातील सर्वात लहान वनक्षेत्र कोणते आहे?www.marathihelp.com

देशातील सर्वात कमी वनक्षेत्र खारफुटीच्या जंगलात आहे. उष्णकटिबंधीय काटेरी जंगल हा एक प्रकारचा वाळवंटी जंगल आहे ज्यामध्ये झाडासारखी झाडे आहेत. उष्णकटिबंधीय काटेरी जंगले एकूण वनक्षेत्राच्या 2.6% व्यापतात.

solved 5
General Knowledge Thursday 23rd Mar 2023 : 09:52 ( 1 year ago) 5 Answer 136127 +22