महाराष्ट्रातील सर्वात लहान किल्ला कोणता?www.marathihelp.com

तुंग किल्ला हा महाराष्ट्रातील पुण्याजवळील अनेक डोंगरी किल्ल्यांपैकी एक आहे. मला तो सर्वात लहान किल्ला आणि इतरांपैकी सर्वात लहान ट्रेक वाटतो

solved 5
General Knowledge Saturday 18th Mar 2023 : 12:17 ( 1 year ago) 5 Answer 98756 +22