सामाजिक संस्थांची उदाहरणे काय आहेत?www.marathihelp.com

समाजातील व्यक्ती आणि विविध गटांमधील नातेसंबंधांच्या नेटवर्कला सामाजिक संस्था म्हणतात. राजकीय पक्ष, चर्च, कारखाना आणि महाविद्यालय ही सामाजिक संस्थांची उदाहरणे आहेत.

solved 5
सामाजिक Thursday 16th Mar 2023 : 17:20 ( 1 year ago) 5 Answer 66770 +22