दोन प्रकारचे विनिमय दर काय आहेत?www.marathihelp.com

सामान्यतः विनिमय दर तीन प्रकारे ठरविले जातात - स्थिर विनिमय दर, तरता विनिमय दर आणि अधिकीलित विनिमय दर

solved 5
General Knowledge Thursday 23rd Mar 2023 : 12:03 ( 1 year ago) 5 Answer 138755 +22