राष्ट्रीय संत्रा वर्गीय पिकाचे संशोधन केंद्र कुठे आहे?www.marathihelp.com

केंद्रीय लिंबूवर्गीय फळ संशोधन संस्था, नागपूर भारतीय उद्यानेिक संशोधन संस्था, बंगलुरुचे विभागीय केंद्र म्हणून संत्रा संशोधन केंद्राचा कोनशिला समारंभ दिनांक २८ जुलै, १९८५ रोजी नागपूर ला झाला.

solved 5
वैज्ञानिक Monday 5th Dec 2022 : 16:05 ( 1 year ago) 5 Answer 4427 +22